🔻امام حسین علیه السلام در کلام بزرگان جهان (به مناسبت فرا رسیدن ایام  #محرم) 
 
 
1- #نیلسون_ماندلا  : امام حسین به من این توان را داد که برای حق و آزادگی بایستم .
 (متن کامل 👇)
 
 
 
 
 
 
I have spent more than 20 years in prison, then on one night I decided to
 surrender by signing all the terms and conditions of government. But suddenly I
 thought about Imam Hussain (as) and Karbala movement and Imam Hussain (as)
 gave me strength to stand for right of freedom and liberation and I did.
 
 
‍ ترجمه : من بیشتر از بیست سال را در زندان طی کردم یک شب تصمیم گرفتم با تمام 
شرابط تعیین شده از سوی دولت خودم  را تسلیم کنم (و دیگر به دنبال آزادی نباشم ) اما ناگهان بیاد
 امام حسین و نهضت کربلا افتادم  و امام حسین این توان را به من داد  که برای حق و آزادگی بایستم 
و من این کار را کردم .
 
 
 
 
2- #آنتونی_بارای_مسیحی  : اگر امام حسین علیه السلام از آن ما بود مردمان را با 
حسین به مسیحیت فرا میخواندیم ، شما شیعیان قدر امام حسین را نمیدانید (متن کامل + سند 👇)
🔻امام حسین علیه السلام در کلام بزرگان جهان (قسمت دوم : آنتونی بارا)
 
آنتونی بارا نویسنده ی مسیحی سکولار که نویسنده ی کتاب "حسین علیه السلام در
 اندیشه ی مسیحیت " است درباره ی امام حسین علیه السلام می گوید :
 
 
 
 
 
If Hussain was one of us , we would have put a flag and minaret
 him in every part of the earth and called the people to christianity
 
 
 
گر حسین از آنِ ما بود، در هر سرزمینی برای او بیرقی بر می‌افراشتیم و
 در هر روستایی برای او منبری برپا می‌کردیم و مردم را با نام حسین
 به مسیحیّت فرا می‌خواندیم
 
You, Shi’a and Muslims, do not know the value of Imam Hussein you 
are supposed to be absolutely honest in conveying his words on the day of
 Ashura to the world
 
شما شیعیان و مسلمانان قدر امام‌حسین را نمی دانید !! شما شیعیان باید در انتقال
 پیامهای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به جهانیان کاملا صادق باشید
 
 
 
 
 
 
3- #مهاتما_گاندی : حسین علیه السلام هر آنچه که داشت را فدا کرد اما از تسلیم شدن
 دربرابر حکومت ظالمانه امتناع کرد این فداکاری چراغ هدایت هر جامعه و ملتی می باشد .
🔻امام حسین علیه السلام در کلام بزرگان جهان (قسمت سوم : مهاتما گاندی )
 
 
گاندی بزرگترین رهبر سیاسی هند که استقلال هندوستان از استعمارانگلستان 
مدیون اوست درباره ی امام حسین علیه السلام می نویسد :
 
 
“There is a universal appeal in this martyrdom.
 Imam Husain sacrificed his all, but he refused to submit to
 a tyrannical government. He never gave any weight to the fact
 that his material force was far less in comparison with that of the enemy
. The power of faith to him is the greatest force which regards all material
 force as nothing. This sacrifice is a beacon light of guidance for every 
community and every nation.”
 
 
ترجمه : جذابیتِ فراگیری در شهادت امام حسین علیه السلام وجود دارد .
 امام حسین علیه السلام هر آنچه که داشت را فدا کرد اما از تسلیم شدن دربرابر حکومت ظالمانه امتناع کرد ،
 او هرگز برای این حقیقت که نیروی مادی اش بسیار کمتر از دشمن است اهمیتی قائل نشد .
 قدرت ایمان برایِ وی بزرگترین قدرت می باشد که در برابر آن تمامی قدرت های مادی را 
هیچ می انگارد. این فداکاری چراغ هدایت هر جامعه و ملتی می باشد .
 
 
/
 
ادامه دارد(  بخش دوم ):
 
🔻امام حسین علیه السلام در کلام بزرگان جهان (قسمت چهارم : چارلز دیکنز)
 
چارلز دیکنز یکی از برجسته ترین رمان نویس های انگلستان پیرامون قیام امام حسین می نویسد :
 
 
If Husain (as) had fought to quench his worldly desires…
then I do not understand why his sister, wife, and children
 accompanied him. It stands to reason therefore, that he 
sacrificed purely for Islam.
 
من‌متوجه‌نمی شوم ، اگر (امام‌) حسین  برای تمایلات دنیوی خود مبارزه کرده ،
 چرا همسر خواهر و بچه هایش را همراه خود برد؟ پس منطق می گوید او
 خود را فدای اسلام کرد ( ونه‌ قدرت طلبی )
 
 
 
 
🔻امام حسین علیه السلام در کلام بزرگان جهان (قسمت پنجم :جواهر لعل نهرو)
 
جواهر لعل و نهرو از رهبران استقلال هند که از او بعنوان نخستین نخست وزیر
 هند یاد می شود پیرامون امام حسین علیه السلام می نویسد :
 
“The best lesson which we get from the tragedy of
 Karbala is that Husain and his followers were the rigid believers of God.
 They illustrated that numerical superiority does not count when it comes to
 truth and falsehood.
 
The victory of Husain despite his minority marvels me.”
 
 
بهترین درسی که از تراژدی کربلا می اموزیم این است که (امام) حسین و پیروانش ، 
حقیقتا به خدا باور داشتند .آنها نشان دادند برتری عددی ، 
وقتی به تقابل بین دروغ و حقیقت می رسد ، به حساب نمی اید( برتری عددی بی ارزش است )
 
پیروزی (امام)حسین باوجود تعداد کم شان مرا شگفت زده می کند .
 
 
 
 
🔻امام حسین علیه السلام درکلام بزرگان جهان (قسمت ششم : توماس کارلایل)
 
 
توماس کارلایل از نویسندگان ومورخین بسیار برجسته ی جهان پیرامون
 شهادت امام حسین علیه السلام می گوید : 
 
In the history of Islam, especially the life of Imam Husain
 stands unique, unapproached and unapproachable by anyone.
 Without his martyrdom, Islam would have extinguished long ago.
 He was the savior of Islam and it was due to his martyrdom that Islam 
took such a deep root, which it is neither possible nor even imaginable
 to destroy now
 
ترجمه : در سراسر تاریخ اسلام ، دوران زندگی امام حسین علیه السلام بی همتاست 
. بدون شهادت ایشان اسلام مدتها قبل از بین می رفت . امام حسین ناجی اسلام بود 
و بدلیل شهادت او بود که اسلام اینچنین بنیان استواری یافت که اکنون  نابودی اسلام
 نه تنها غیرممکن است بلکه حتی قابل تصور هم نمی باشد !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماجرا و خاطره ای جالب از مسلمان شدن یک جوان:::::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اللهم عجل لولیک الفرج🌷
 
لطفا در نشرش کوشا باشید.
 
 
 

 

 
 
 
محمدرضا صادقی نیا