سلام 

امروز به دلیل روز هولوکاست قصد دارم تا 

نقدی از هولوکاست و حقایقی در باره یهود دار براتون بازگو کنم.

به دلیل حجم زیاد اطلاعات مجبور شدم که به کتابی مستقل تبدیل کنم .

به نام:هولوکاست . حقایقی در باره یهوددریافت و خواندن ( نویسنده: محمدرضا صادقی نیا)حقیقت یهود

حجم: 1.54 مگابایت